Képte denna trédepilator efter viss tveksamhet eftersom jag var orolig fér att den skulle irritera huden och att hdren skulle bli grévre. Ar nu sé himla néjd med produkten! Bra pris, latt att anvdnda och gav det resultat jag 6nskade.